Inici2022-09-07T16:28:55+02:00
Contador de visitas - Visit counter 608214

El farcell

Dibuix de Josep Maria Casanovas (1971)

Fixem els nostres ulls a la figura de Claret amb el seu farcellet. És una imatge que s’ha prestat i es presta a idealitzacions que ens ajuden poc a una vivència realista de la itinerància missionera. Alguns ja s’han encarregat de realitzar una tasca desmitificadora. Però també és una imatge que amaga veritats i impulsos que no podem menystenir. Té força d’un símbol. El ressaltem en diversos textos:

Al primer se cita amb ocasió del seu viatge a Itàlia: “Tot el meu equipatge consistia en una camisa, un parell de mitges, un mocador, la navalla d’afaitar i una pinta, el Breviari i la santa Bíblia d’un volum molt petit. Però com als que van a sobre coberta, no se’ls dóna res de menjar, cal que cadascú porti la seva provisió per al viatge. Com jo ja ho sabia, abans d’embarcar-me vaig fer a Marsella la meva provisió, que consistia en una coca de pa d’alguna lliura i un tros de formatge. Aquesta va ser tota la meva provisió per als cinc dies d’embarcació de Marsella a Civitavecchia, entre les escales que vàrem fer i les tempestes que vàrem tenir” (Aut 132). (més…)

Les Constitucions de la Congregació aprovades per Roma l’any 1865

Un dels aspectes importants de la història de la Congregació és la seva evolució constitucional. Aquests canvis ens mostren el progrés a la vida de la Congregació, ens refresquen la nostra identitat carismàtica i ens obren a possibilitats de renovació. Amb aquest article publiquem la versió digitalitzada de les primeres Constitucions de la Congregació aprovades per Roma el 1865. Però abans d’entrar directament en els detalls del manuscrit constitucional del 1865, presentem una breu evolució d’aquest text. (més…)

Antonio Claret, l’uomo che sfidò l’impossibile

PAPÀSOGLI Giorgio – STANO Franco, Antonio Claret, l’uomo che sfidò l’impossibile, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1983, pp. 755.

Aquí tenim una de les poques biografies de Claret escrites en italià, a més a més molt extensa i obra de dos literats d’aquell país i òptims coneixedors del món eclesial i espiritual. Papàsogli és autor de nombroses vides de personatges cristians, i el claretià Stano també. (més…)

lletres_cat_claret

1 de desembre

“El Cor de Maria ha estat l’òrgan de totes les virtuts en grau heroic i singularment en la caritat envers Déu i envers els homes” (Carta a un devot del Cor de Maria, a EC II, pàg. 1500).

COR DE MARIA, FONT DE CARITAT

La litúrgia ens ajuda a viure els misteris de la vida de Jesús. Des de l’Advent fins a la Pentecosta van passant davant els ulls de deixeble els moments forts de la vida del Senyor Jesús. I durant el temps anomenat “ordinari” es van desgranant els valors del missatge evangèlic. A la seva carta apostòlica Rosarium Virginis Mariae, nº 10, ens indica el beat Joan Pau II el millor mètode per a aconseguir -com Maria- les virtuts que han de fer cremar el nostre cor:

“La contemplació de Crist té en Maria el seu model insuperable. El rostre del Fill li pertany d’una manera especial… (més…)

lletres_cat_videos