A Vic, el 16 de juliol de 1849, en una senzilla cel·la de l’antic seminari diocesà, va néixer la primera Casa-Missió dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, formada pel P. Claret i cinc companys, que compartien el seu mateix esperit. Al cap de pocs mesos, el bisbe Llucià Casadevall els va donar per residència l’antic convent desamortitzat de la Mercè, on van conviure amb el Fundador fins que aquest marxà a Santiago de Cuba. Els missioners van anar expandint la seva presència evangelitzadora arreu del món. Amb tot, sempre han pelegrinat a Vic com un lloc de trobada amb els propis orígens.