Secció que conté llibres dels segles XVIII y XIX, també alguns de segles anteriors.