Presentem el text Los Tres Amores, preparat pel P. Gonzalo Fernández, prefecte general d’Espiritualitat, per a la celebració de la Vetlla de Pregària, amb motiu de l’obertura del Bicentenari de naixement del P. Xifré, presidida pel P. Mathew Vattamattam , superior general de la Congregació, el 17 de febrer de 2017, a la Cripta del Sepulcre del P. Xifré, al Temple-Sepulcre del P. Claret a Vic. Aquesta celebració al voltant de l’Exposició del Santíssim es pot adaptar a una celebració comunitària o provincial.