59584466-2E30-4F38-B503-203ED618676EUn grup de pelegrins brasilers de la Parròquia Coração de Maria, de Londrina, Brasil, van visitar, el 23 d’abril de 2017, els llocs claretians de Vic i Sallent, en el context d’un pelegrinatge per diversos santuaris marians d’Europa, així com, també, el lloc martirial claretià de Barbastre. Una vintena de seglars, acompanyats pels PP. Irio Luiz Rissi i Gedeão Maia, cmff, van aprofundir amb alegria les seves arrels Claretianes.

Publiquem la carta enviada per aquest grup, al seu retorn a Brasil.

 

 

 

Benvolguts Missioners Claretians de les Comunitats de Barcelona, Vic, Sallent, Barbastre i Roma. Salutacions fraternes!

Tal com ensenya el Papa Francesc en diversos moments de la seva predicació, és fonamental fer memòria. En 2097BFC5-7DB7-467B-9B52-FF41A30BCFC7una Missa celebrada dies enrere a la Capella de la Casa de Santa Marta, afirmava que hem de fer memòria de les coses belles de Déu en la nostra vida, perquè això reforça el camí de la fe. I aquest és el motiu d’aquest E-mail: els Pelegrins brasilers de la Parròquia Cor de Maria (Coração de Maria), els PP. Írio Luiz Rissi i Gedeão Maia –els vostres germans en la fe i en la vocació que Déu us ha regalat–, fem memòria de totes les coses belles que vàrem viure els dies que vàrem passar per les vostres cases a Espanya i a Roma. Recordem amb agraïment i reconeixement cada gest d’acollida i cada ensenyament que ens fou transmès.

El somriure acollidor de cada un de vosaltres, els gestos de sol·licitud, les paraules d’ensenyament, van ser molt significatives per a cada un de nosaltres i ens van tocar el cor.

Conèixer una mica més la vida de Sant Antoni Maria Claret, tocar i sentir la realitat en què va viure, escoltar la història de fe, entrega incondicional i coratjosa de la pròpia vida dels Màrtirs Claretians per un Amor més Gran i per la veritat, tot això ha reforçat els camins de la nostra pròpia fe i ens ha fet pensar que és el Senyor qui ens va portar fins aquí i que la seva mà ens va anar conduint.

Estem segurs que aquesta experiència resplendirà en el cor de cada un de nosaltres i que hi deixarà plantades les llavors d’una més gran disposició per estimar i complir la voluntat de Déu en les nostres vides.

Que la intercessió de Claret i dels Màrtirs Claretians, el seu coratge, audàcia, amor, fidelitat i resposta generosa siguin llum, força i inspiració per a cada un de vosaltres. Fem sempre memòria de les coses belles i grans que Déu ha fet en la vida de tots els Missioners Claretians escampats pel món!

Rebeu la nostra abraçada i la seguretat de les nostres oracions!