Dies intensos per a conèixer-se, compartir l’esperit claretià i començar a veure cap a on pot anar aquest nou organisme que vol caminar des de la clau de la missió compartida. El cap de setmana del 5 al 7 d’octubre, convocats pels prefectes d’apostolat de Catalunya, Euskal Herria, França i Itàlia, s’han reunit a Vic una cinquantena de persones d’aquestes províncies i delegacions, religiosos i laics. L’objectiu: afavorir una trobada mútua, fer aportacions a l’esborrany del Projecte Provincial de Vida i Missió i compartir el treball pastoral que realitzen a cada un d’aquests organismes.

Al començament de la trobada el pare Manolo Tamargo va presentar el procés de reorganització que està vivint la Congregació a Europa i, en concret, els passos donats per aquests quatre organismes, a fi de “coordinar les nostres forces amb una nova organització que ens permeti anunciar l’Evangeli d’una forma significativa a la gent del nostre temps”.

Un dels fruits d’aquest procés és el document ‘Cap a un projecte Provincial de Vida i Missió’. El pare Ricard Costa-Jussà i el pare Agustín Ortiz van fer-ne la presentació i posteriorment va ser treballat pels grups provincials, que van fer-hi diferents aportacions.

El matí va finalitzar amb una breu presentació del Moviment de Laics Claretians. La secretària general del Moviment, Bernardeta Arbaiza, va explicar quines presències té aquest moviment a les províncies claretianes i com se situa de cara a aquesta reorganització.

A la tarda, el pare Aitor Kamiruaga i el pare Ricard Costa-Jussà van presentar la realitat dels col·legis claretians d’Euskal Herria i Catalunya; una missió que té molta força i que implica a moltes persones, i que suposa tot un repte evangelitzador.

Els convocats van dedicar la resta de la tarda a renovar l’esperit claretià. Acompanyats del pare Carlos Sánchez i el germà Josep Codina, van visitar el temple, el museu i llocs claretians emblemàtics de la ciutat de Vic. I van finalitzar el recorregut amb una vigília d’oració dedicada a agrair els set dons de l’Esperit.

El diumenge al matí, després de la celebració de l’Eucaristia a la cripta del temple, es van reunir per àrees d’apostolat: Pastoral Infantil i Juvenil, Famílies i Adults, Exclosos. Una manera de compartir què fan a cada una de les províncies i delegacions i per començar a veure quins passos poden començar a fer conjuntament.

La trobada va finalitzar amb l’avaluació i l’agraïment de totes les persones que han fet possible aquesta trobada; d’una manera especial es va reconèixer el treball realitzat pels traductors, que van facilitar la comunicació entre persones de cinc llengües diferents. I amb un desig de fons: que l’audàcia i la creativitat que van caracteritzar al pare Claret els impulsin a ser els evangelitzadors que aquest temps necessita.