El 4 de juny de 2018 hem celebrat els 150 anys del naixement del Gmà. Miquel Palau i el 16 d’octubre de 2019 celebrarem els 90 anys de la seva mort.

Aquest exemplar claretià, que té introduïda la causa de beatificació, es va caracteritzar per portar una vida marcada pels trets evangèlics d’una profunda unió amb Déu i un tracte humil i servicial amb els altres.

Va passar tota la seva vida entre eines de paleta, gairebé sempre a Cervera, on va morir.

Tenim el goig de presentar un treball realitzat amb part del nostre fons documental. En aquest cas es tracta del complet treball que ha fet en Josep Mª Badia, familiar del Germà Palau. El passat 4 de juny va fer 150 que va néixer aquest il·lustre fill de Serrateix (Berguedà, Catalunya).

El treball apareix a la revista Montbordó. Butlletí del Patronat d’Amics de Serrateix (Any XLI, Número 43, d’octubre de 2018, pàgines 4 a 14). L’article és un complet recorregut per la trajectòria del Germà Palau, molt ben documentat per un ben interessant recull fotogràfic.

Celebrem la publicació d’aquesta investigació i l’autorització que ens ha fet el seu autor a donar-la a conèixer mitjançant la nostra pàgina web.  

Accedir a l’article (PDF)