No pensa sinó en com seguirà i imitarà Jesús en treballar, sofrir i en procurar sempre i únicament la major glòria de Déu i la salvació de les ànimes

(Aut. 494).

SEGUIMENT RADICAL DE CRIST

Amb aquestes paraules acaba un bell paràgraf de l’Autobiografia de sant Antoni Mª Claret en el que hi descriu el que ell creu que deuria ser la identitat del missioner. És una descripció del que ell mateix cercà i visqué. La vida de sant Antoni Mª Claret va tenir un centre integrador i dinamitzador: Crist. Es sentí estimat, acompanyat i enviat per Ell. La vida necessita un centre de gravetat que la sadolli de sentit, a Claret no li va faltar aquest centre. Deixà que Crist modelés tota la seva existència. Fou una relació que va anar creixent amb els anys i va anar prenent diverses connotacions en les diferents etapes de la seva vida. Primer fou l’experiència del Jesús-amic dels seus anys d’infantesa i adolescència. Ja de jove, la seva trobada amb Jesús va imprimir un nou rumb a la seva vida a partir d’aquell “de què li aprofita a l’home guanyar tot el món si es perd a si mateix?” que escoltà en una església de Barcelona.

Més endavant, ja missioner, va voler imitar-lo en tot, però sobretot en la seva passió per la glòria del Pare i en la seva entrega absoluta a l’anunci del Regne. La situació dels pobres que trobà a Cuba, a l’anar-hi d’Arquebisbe, el va fer sintonitzar, d’una manera especial, amb la profunda compassió de Jesús i el va impulsar a crear diversos projectes en favor dels exclosos.

A Madrid, durant els darrers deu anys de la seva vida, passà moltes hores contemplant Jesús perseguit, i va aprendre d’Ell a ser mansuet i humil de cor, a perdonar i a oferir al Pare el dolor que li causaven les calúmnies i persecucions que hagué de suportar en aquell temps. Morí besant el crucifix, després d’haver experimentat ell mateix la creu de la persecució i de l’exili. Jesús fou certament el seu punt de referència absolut, el centre integrador i dinamitzador de la seva vida.

Seguir Jesús és un gran programa de vida. El camí del cristià no pot ser un altre. El missioner mai no podrà apartar de Jesús la seva mirada.