“Amb la meva roba també s’emportaren la Bíblia que jo havia portat; la vaig demanar i em van dir: ‘està bé’; però la Bíblia no la vaig veure mai més fins que vaig haver de sortir per malalt, aleshores me la van tornar” (Aut 151).

UNA PROVA SINGULAR

Per què al Noviciat dels jesuïtes a Roma li prengueren la Bíblia al P. Claret? Entrà al noviciat ja de sacerdot, i portava la seva Bíblia personal, de mida reduïda i amb lletra petita. Ell la llegia cada dia. Però els joves novicis no tenien Bíblia personal. Seria notori l’afecte de Claret per la seva Bíblia, i el superior o el formador van suprimir aquesta “singularitat”. Sotmetien els novicis a “proves” d’obediència, vida comuna i despreniment personal. I explica Claret que li va doldre trobar a la seva cel·la “tots els llibres que necessitava, excepte la Bíblia”…

Aquesta privació de la Bíblia deixà en Claret una petjada profunda ja que al cap de 23 anys, en redactar la Autobiografia, encara ho recorda. Potser aquí Claret ensenya alguna cosa més que el seu amor a la Paraula de Déu: el despullament al que es va sotmetre mentre cercava el seu lloc a l’Església. Segurament li succeí com a certs sants als qui Déu mateix, de tant en tant, s’ “ocultava”, i els conduïa -per l’aridesa del desert- a una més gran purificació interior.

Jesús de Natzaret no era escriba o doctor de la Llei, però coneixia tan bé la Bíblia jueva que fins i tot els seus enemics el reconeixien com a Mestre. A l’escola i en el culte de la sinagoga s’inicià des de petit en les Escriptures. Diu l’evangeli de sant Lluc que, complerts els dotze anys, al temple de Jerusalem deixà meravellats els doctors per les seves preguntes sobre temes religiosos (cf. Lc 2,46-47), i que, al començar la seva predicació a la sinagoga de Natzaret, Jesús va fer la lectura del profeta Isaïes i deixà embadalits els seus paisans amb la seva interpretació del fragment escollit (cf. Lc 4,14-30).

Per a nosaltres, la persona i la causa de Jesús, Crist i Senyor, és el cor de tota la Bíblia. Claret, en la seva lectura de la Bíblia, buscava apassionadament Jesús; i els profetes que l’anunciaren; i els Apòstols que el van seguir.

Quin coneixement tenim cadascú de nosaltres de la Bíblia, i què hi cerquem i trobem en ella?