“Per tal que creixi la vostra devoció i també per a satisfer els vostres desitjos, us diré que ens cal estimar Maria Santíssima: 1r.- Perquè Déu ho vol. 2n.- Perquè Ella ho mereix. 3r.- Perquè nosaltres ho necessitem, ja que Ella és un poderosíssim mitjà per a obtenir les gràcies corporals, espirituals i, finalment, la salut eterna”

(Carta a un devoto del Corazón de María, EC II, p. 1497s).

COR DE MARIA

Dir-li a Claret que desitgen conèixer i estimar Maria li posa de seguida la ploma a la mà i el foc al cor. Perquè ell coneix molt bé la importància de tenir grans i sants desitjos d’assolir una meta i de posar els mitjans per a aconseguir-ho.

Una pregària litúrgica demana: “Per tal que puguis accedir als desitjos dels qui et demanen, fes que demanin aquelles coses que són de la teva complaença”. Sens dubte que un dels desitjos que omplen de joia el cor del seu Fill, és demanar-li que ens ensenyi a estimar a la Verge Mare, com Ell ho sabé fer. Crec que és autèntica la resposta que donà a un devot que estava angoixat perquè sentia sensiblement més amor a Maria que a Ell. Aquesta és la magnífica resposta que ressonà en el seu cor: “Estàs ben tocat del bolet! Et penses que l’estimarà més que jo?”. I el devot quedà content i feliç.
És un do del Senyor sentir grans i sants desitjos, ens avisa la Doctora Santa Teresa de Jesús. De manera que ja sabeu el camí per a conèixer i estimar més el Cor de Maria. Demanar la gràcia de desitjar-ho de debò. Ens cal la seva protecció i, tot i que la mare té cura del seu fill, l’omple de goig que el seu fill la cridi.
Diu bellament el Concili: “Amb el seu amor matern té cura dels germans del seu Fill que encara peregrinen…” (LG 62). Però donarem una gran alegria al seu Cor si la cridem confiant plenament en la seva tendresa maternal: “A Vós cridem els desterrats fills d’Eva… gireu envers nosaltres aquests vostres ulls misericordiosos”.
Una santa actual, Santa Genoveva Torres, s’entenia així a sí mateixa: “Jo em concebo sempre desitjant”. Ja saps, doncs, quina és la teva feina: grans desitjos.