“Estimar els qui ens afavoreixen, serveixen i consolen és cosa fàcil i no requereix cap virtut; però estimar, servir i acariciar els qui ens ofenen i ens són molestos, sense cap altre motiu que complaure Déu, és amor veritablement sobrenatural; això és estimar-los en Déu i només per Déu, diu San Francesc de Sales”

(Carta ascética… al presidente de uno de los coros de la Academia de San Miguel. Barcelona 1862, p. 9).

PERDONAR ELS ENEMICS

Normalment considerem amics els qui ens estimen, perquè parlen bé de nosaltres o perquè ens ajuden. Qui no és agraït i bondadós amb qui t’afavoreix o et presta un servei? Això, com estimar els qui estimes i saludar els teus amics, ho fan fins i tot els pagans, diu Jesús.

Per altra part, a tots ens sembla normal que qui comet un delicte ho pagui, i que ho pagui en la mesura proporcional al mal causat. És l’ “ull per ull i dent per dent”. És el que es considera just d’acord amb la justícia humana. Fins i tot pot ser la manera d’impedir que la resposta al mal desfermi una venjança desproporcionada i causi més mal que el que hom intenta combatre.
L’ensenyament de Jesús va més enllà. Diu als seus deixebles: “Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen” (Mt 5,44). Però, és possible? Com puc sentir simpatia pel meu enemic, com puc estimar qui m’ha fet mal, com puc controlar els meus sentiments davant de qui em fereix o davant de qui m’ha arruïnat la vida? Jesús no parla de sentiments d’amor, sinó de veritable amor. És a dir, fes sempre el bé, fins i tot al teu enemic, perquè el que és bo per a ell ho és per a tu també. Si el teu enemic és un malvat que t’ha fet el mal, no ho siguis com ell, fent el mal també. Series com ell, abdicaries de l’amor, perdries la teva dignitat per l’odi o el ressentiment, enverinaries el teu cor.
Aquest és el comportament de Déu, que fa ploure sobre justos i pecadors, que estima tothom perquè tot ésser humà és fill seu. Déu no pot fer el mal a qui no l’estima, no destrueix aquell que el menysprea, perquè és Pare. És el que Jesús no tan sols predica, sinó que ho viu i ho expressa en el moment crucial de la seva mort: perdona, estima, dóna la vida per tothom, fins i tot pels seus botxins.
Has pensat alguna vegada en les teves reaccions davant de qui t’ha perjudicat o et segueix perjudicant? T’has posat al seu nivell retornant mal per mal?