“Com que actualment em trobo tan perseguit, pensaré que tot ve de Déu i que Ell vol de mi aquest obsequi: que sofreixi pel seu diví amor tota mena de penes en el meu honor, en el cos i en l’ànima”

(Propósitos de 1864; AEC p. 707).

AMOR EN EL SOFRIMENT

Com que el missatge evangèlic és incisiu i té la capacitat de sacsejar les consciències, resulta incòmode fins i tot per a persones o grups que viuen satisfets en l’error, és normal que generi oposició, inclús violenta. Per això les persecucions no són res de nou en el cristianisme; en contemplar la seva història hom té la impressió que són inevitables per a qui vulgui viure radicalment l’Evangeli i ser-ne un autèntic testimoni. Les persecucions poden tenir el caràcter d’un atac físic, inclús en forma d’atemptats (sembla que contra el P. Claret se’n coneixen uns catorze); altres vegades tenen formes més subtils: privació de la fama, de la pau… fins i tot dels drets més bàsics, de manera que arriben a “fer la vida impossible”.

La resposta cristiana no és la mera resignació passiva, sinó la valentia i l’enteresa, amb el convenciment de que gràcies als sofriments hom segueix més visiblement les petjades Jesús i que la no-violència és l’única capaç d’oferir un model diferent, veritablement constructiu i humanitzant, que acaba amb la proclivitat i la venjança. A vegades, el fruit positiu tarda en fer-se palpable, ja que creix lentament.
Malauradament, tant en el món de les religions com en la societat civil, la història ha fracassat en aquest aprenentatge. El cristianisme, seguidor d’un innocent perseguit i assassinat, està cridat a oferir a la humanitat aquesta sortida alternativa. La forma més noble de suportar el sofriment és sens dubte la de la compassió cristiana i la misericòrdia vers els qui ho infligeixen; la persona queda dignificada i pot acabar, com el perseguit Jesús, oferint al Pare el seu ésser transformat. “A les vostres mans encomano el meu esperit” (Lc 23,46) fou la darrera i potser la més bella pregària personal de Jesús perseguit al Pare acollidor.
Estàs amenaçat i desanimat per persecucions o travetes que vas trobant en la teva vida quotidiana? Sabràs respondre amb compassió i caritat?