“El gos és més lleial que un fill, més obedient que un criat i més dòcil que un infant. Mira la cara de l’amo per a conèixer la seva inclinació i voluntat, per tal de complir-les sense esperar que li ho manin, cosa que fa amb la més gran prestesa i alegria. Jo he de practicar totes aquestes belles qualitats en el servei de Déu”

(Aut 671).

LA LLEIALTAT DE L’AMOR

El gos representa la vida quotidiana, el que tenim a casa o molt a prop d’ella. És un animal de companyia de pobres i rics. Alguns d’aquests han arribat a l’aberració d’erigir un mausoleual seu gos o de llegar-li l’herència, insensibles al mateix temps a la misèria i sofriment de tants éssers humans.

A Claret el gos li resulta familiar, però d’una altra manera! Mirant el seu comportament, ens invita a anar més enllà en la nostra vida cristiana. Què podem aprendre del gos? Claret és capaç de veure en la seva actitud una crida a ser més lleials en la nostra vida de fills de Déu. La fidelitat no està de moda. Avui dia tot és caduc. Se li posa data de caducitat fins i tot a allò més sagrat. Intentem nosaltres captar aquest dia com una oportunitat per a anar més enllà en lleialtat, en fidelitat, per a ser millors fills de Déu.
Claret veu en el gos una crida a ser més obedient, més deixeble. L’obediència del deixeble comença per escoltar. Avui dia costa trobar qui escolti de debò i qui obeeixi. Aquest dia és una oportunitat per a anar més enllà com a deixeble en l’obediència.
Claret veu en la conducta del gos una crida a ser més dòcil, a estar més disponible per a aprendre. Ens diu Jesús que ens hem de fer dòcils com un infant per a entrar en el Regne. Costa trobar qui estigui disposat a deixar el seu criteri per a aprendre més i servir millor, hi ha molta autosuficiència. Avui tenim l’oportunitat d’anar més enllà en la docilitat.
Fixant-se en el gos, Claret t’invita a tenir la mirada alçada vers Déu per a captar la seva Paraula, la seva voluntat, i, sense esperar a demà, acollir-la ja amb la més gran promptitud i alegria.

Practico jo, en la meva vida de cada dia, la lleialtat, l’obediència i la docilitat? Estic pendent de la Paraula de Déu per a deixar que ella -joiosament- doni forma a la meva vida? Sóc aquí, Senyor; concediu-me la gràcia de conèixer i de fer la vostra voluntat amb promptitud i alegria.