Acaba de sortir a el públic el volum del P. Carlos Sánchez Miranda, CMF, sobre: ​​”Les missions populars del Pare Claret a Catalunya entre 1840 i 1850. Un camí d’evangelització en temps de crisi”, Editorial Claret, Barcelona 2019, 477 pàgs. És fruit de la seva tesi doctoral, defensada el 5 de Març de 2018 a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat de Comillas (Madrid). Es tracta, a més, del primer volum de la nova col·lecció “urget”, que publicarà estudis sobre sant Antoni Maria Claret, patrocinada pel “Centre d’Espiritualitat Claretiana” (CESC) de Vic (Osona). Seguiran altres volums, entre ells, apareixerà molt aviat: “Sant Antoni Maria Claret i el protestantisme del seu temps”, fruit, aquest, de la tesi doctoral del P. José María Hernández, CMF, defensada a la Facultat de Teologia de Granada.

El mot “urget” està extret del text bíblic que va escollir Claret com a lema del seu escut arquebisbal: “Caritas Christi urget nos” (2Co 5, 14). Resumeix la seva experiència de sentir-se urgit per Crist per a l’anunci de l’Evangeli.

L’obra del P. Sánchez està dividida en tres parts: I) La tradició de les missions populars i els orígens de la dedicació de Claret a aquesta classe d’apostolat; II) recorregut de l’evangelització de Claret a Catalunya a través de les missions populars; III) l’aportació de Claret a l’evangelització. Segueixen tres annexos: 1) Poblacions en què Claret va predicar missions populars, amb ordre cronològic (total 81); 2) 12 mapes a colors de les poblacions en què va predicar missions populars; 3) registre i transcripció de la correspondència fins ara desconeguda (cinc cartes), adreçades als alcaldes de la ciutat de Reus i els caps polítics de la província de Tarragona sobre possibles visites de Claret a aquella ciutat. Segueix una abundant bibliografia (pp. 437-463) amb els arxius consultats: claretians, eclesiàstics i civils; publicacions de Claret entre 1840 i 1850 i algunes altres que resulten rellevants per a aquest estudi; documentació impresa; premsa i publicacions periòdiques dels anys 1840 a 1850 i llista de Diccionaris i Enciclopèdies, llibres i articles (citats o consultats) i diverses pàgines web. Tanca el volum un índex temàtic (pp. 465-470).

Es tracta, doncs, d’un tema estudiat per primera vegada de manera sistemàtica i exhaustiva, que ha suposat anys d’un treball pacient i minuciós. Una obra de la qual d’ara endavant no es pot prescindir si es vol conèixer amb profunditat aquest primer període fonamental des d’on arrenca i en el qual es consolida la vocació missionera de sant Antoni Maria Claret.

El P. Sánchez pertany a la Província de Perú-Bolívia i actualment és el director del CESC i Superior de la comunitat claretiana de Vic.

Una felicitació molt cordial i agraïda al nostre germà per aquest gran servei que sens dubte  enriquirà tota la Congregació.

 

Consultar el llibre (en castellà)