“Jesucrist va ser baixat de la creu. I ens va ensenyar com agrada de ser desclavat per mitjà d’una bona confessió, perquè el que peca li clava, i el que es confessa bé, li desclava

(Rellotge de la passió, en EE pàg. 200).

DESCLAVEM JESÚS

El Pare Claret parla en aquest text   del primer efecte del sagrament de la reconciliació: desclavar Jesús. Aquest ens arrenca d’una vida al marge d’Ell. 

El retorn del fill pròdig va causar una festa (cf. Lc 15, 32), ja que la conversió d’un sol pecador alegra déu més que la fidelitat de noranta-nou justos (Lc 15 , 7).

La vocació de Leví és seguida d’un joiós banquet (cf. Lc 5,29). L’entrada de Jesús a casa de Zaqueu, celebrada també amb un banquet, canvia el cor de Zaqueu, que ara es proposa rectificar la seva conducta errada (cf. Lc 19,1-10). La renovació del cor és el que Jesús esperaria dels que contemplen els seus miracles (Corazaín, Betsaida … [Mt 11, 20s]), renovació que alegra el cor del mateix Déu.

En l’espiritualitat de Claret juguen un paper rellevant el mal de Déu pel pecat, el “Déu injuriat” (Aut 16), i el Fill maltractat i crucificat pel pecador (Aut 17). El treball de Claret per la conversió de tots (cf. Aut 233) és també per “alegrar” el cor de Déu.
El sagrament del perdó restaura la relació de l’home amb Déu. El penitent accepta el seu pecat, reconeix el seu menyspreu de l’amor de Déu i se situa de nou en el radi d’acció de la seva tendresa. En aquest sagrament es “celebra” la generosa misericòrdia del Pare i la compassió de Jesús. I aquesta experiència condueix, de la manera més natural, a un nou gènere de vida, a un compromís d’amor. Si no s’arriba a això, s’haurà “complert” amb un “ritu”, però no s’haurà experimentat la “restauració” personal. Ha de ser, per tant, una cosa molt diferent de la mera presentació d’una minuciosa llista de pecats; suposa un pas ferm en el compromís de la lluitar per la realització del pla de Déu, tant a nivell personal com social i fins i tot còsmic.

¿Som conscients del mal que ens fem a emprendre camins oposats al pla de Déu? Com vius el sagrament de la reconciliació? És una experiència de creixement en la teva opció evangèlica? Alguna vegada t’ho ha devaluat la rutina?