“Em limito a exhortar el lector a llegir l’Evangeli, la vida de Jesús, de Maria i dels sants; imitem la seva virtut, i obrarem prodigis en el proïsme que ens veu i ens observa”

(L’egoismo vinto. Roma 1869, p. 74. Retro-traducció a EE p. 427).

IMITAR ELS TESTIMONIS DE LA FE

Al seu llibret Los Seis Talentos de la Oración, Claret hi escrivia: “Quan hom medita, cal que recordi aquelles paraules que va dir Déu a Moisès: ‘Mira i fes d’acord al model que se t’ha mostrat a la muntanya’. El qui medita ha de fer com aquell que aprèn a dibuixar o a escriure, que dóna un cop d’ull a l’original i després ho va copiant al paper. Així doncs, mirarà l’original, que és Jesucrist, i anirà copiant les seves virtuts” (EE, p. 109).

La imitació. Paraula fonamental per a comprendre per què Claret es va mantenir fidel fins al darrer moment. Elegí els seus models i no va parar fins copiar-los el més perfectament possible. Però no es va conformar amb elegir els seus models i en copiar-los, va voler conformar-se amb ells, ‘ésser’ com ells. Ésser com Jesús pot semblar pretensiós, però és l’únic camí vers el Pare. Jesús és com una torbonada que arrossega cap el Pare. Posar-se en el seu camí és córrer el risc d’ensopegar i volar.

Això li va passar a Maria. En la dedicatòria del llibre La Colegiala Instruida (Madrid, 1863), tot dirigint-se a Maria diu el P. Claret: “Vós sou la seva preceptora (de les nenes), que les adoctrineu amb l’exemple i la paraula, i millor encara que els apòstols, els dieu: ‘Imiteu-me a mi, com jo imito Jesucrist’. A l’hora de situar la seva relació amb Maria, Claret la veu com a imitadora de Jesús:

“Maria Santíssima ha imitat Jesús perfectament”. I en la Carta al Misionero Teófilo abunda en aquesta idea: Tal com Maria és la Mare del Verb Encarnat, així el sacerdot, diu Sant Bernat, és com el pare i la mare del Verb consagrat i predicat. Per tant ha de procurar ser humil com Maria, cast com Maria i fervorós com Maria” (EE p. 364).

Es podria dir de tothom. No hi ha res millor que identificar-se amb Maria per tal de poder exercir de mare del Senyor.