“Pa nostre. Pa material. Pa eucarístic. Pa de doctrina. Pa de la gràcia. Pa nostre, perquè s’ha de guanyar amb la suor del nostre rostre. Hem de preparar-nos. Hem d’aplicar-nos. Hem de cooperar. Aleshores ens farem creditors d’aquest pa i serà nostre” (El santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, anotado por… Barcelona 1859, p. 47, nota).

BOUTIQUE DEL PA

El P. Claret entén el “pa nostre” tant en sentit espiritual com material: l’Eucaristia i el menjar de cada dia. Jesús ensenya als seus deixebles a demanar al Pare “El nostre pa de cada dia doneu-nos el dia d’avui”. Aquest no és un pa deixat caure del cel miraculosament pel Pare. Més aviat, segons Claret, és fruit de la “suor del nostre rostre”. Per això, la petició de l’aliment diari té tant de confiança amb Déu com de compromís nostre per buscar-ho; sense ambdues coses no podem beneir la taula.

El treball és una virtut; significa una lluita contra la fam i la mort. Des del pagès fins l’executiu aristòcrata, a tothom obliga la llei del treball. La Bíblia presenta el treball no només com a maledicció (cf. Gn 3,18), sinó també com a condició normal de la vida humana (cf. Gn 2,15). Jesús, que fou treballador manual durant uns anys, ens presenta el Pare com un treballador que no para mai (cf. Jn 5,17). I San Pau desitja que en les seves comunitats s’hi doni una sana i tranquil·la laboriositat (cf. 1Tes 4,11).

Claret entengué el treball, sobretot el treball apostòlic, com una forma de seguir Jesucrist: “pregar, treballar i sofrir” (Aut 494). Però el treball també pot viciar-se, cercant-hi tan sols l’enriquiment propi i insolidari. El treball de Claret era per als demés, mai no va ser la simple manera de guanyar-se un salari. Ja Pau ensenyava que “cal treballar per a sostenir els necessitats” (Act 20,35). Guanyar un sou i el pa de cada dia s’ha de fer sense oblidar els altres.

Actualment les condicions laborals estan exigint una sana relació dels treballadors entre ells i amb l’amo o empresari, per tal  que el treball quedi dignificat per la fraternitat i la justícia. Tan sols aleshores podrem menjar amb pau el “pa de cada dia”, en comunitat o en família.

“Doneu-nos avui el nostre pa” ha de ser una pregària dirigida al cel i un compromís amb la terra. Com és la teva actitud respecte del treball? Com són les teves relacions laborals?