Jo em dic a mi mateix: Un Fill de l’Immaculat Cor de Maria és un home encès de caritat que cala foc arreu on passa; que desitja eficaçment i procura per tots els mitjans d’encendre tothom amb el foc de l’amor diví …“(Aut. 494).

AMOR QUE IRRADIA I ES LLIURA

Difícilment assolirem els objectius proposats si no ens entusiasma l’objectiu vers on caminem. El veritable entusiasme no desapareix davant les dificultats, ans bé, madura i s’enforteix. Un entusiasme d’aquestes característiques neix de l’interior de la persona i s’expressa de formes diverses a través de les seves actituds i accions. Així és l’entusiasme que enfonsa les seves arrels en l’experiència de l’amor de Déu. Es converteix en foc dins el cor de la persona i la fa capaç d’irradiar l’escalf que porta dins i trencar el gel de la indiferència o de l’exclusió que tenalla tanta gent a la societat d’avui.

El qui s’ha sentit profundament estimat no té por de deixar que sigui l’amor el que determini l’agenda de la seva vida. L’experiència de l’amor de Déu es troba a la base de tot compromís cristià. Altrament, no seria més que una estratègia per a augmentar les bases de poder d’una institució, encara que aquesta fos l’Església. Per això, “desitja” i “procura”; mai no imposa. El veritable amor és aquell que deixa llibertat a l’altre per a acollir-lo o no, és aquell amor que troba sentit n “donar” i en “donar-se” perquè així ho ha après d’Aquell que estima sempre incondicional i gratuïtament.

Entorn del foc de l’amor es reuneixen la família i els amics a la recerca d’aquest escalf que prepara per a viure amb sentit cadascuna de les etapes de la vida. Déu és amor. Per això, la seva presència crea sempre espais de llibertat i capacita per a estimar. El qui està “encès de caritat” no té por d’estimar; encar més, se sent cridat a compartir aquest amor que li ha estat ofert gratuïtament.