El qui aspira a la perfecció de la via unitiva cal que practiqui tres coses, és a dir: pregar heroicament, treballar heroicament, i patir heroicament ” (L’amant de Jesucrist. Barcelona 1848, pàg. 104).

PREGAR, TREBALLAR I PATIR

¿Per què tria Claret aquests tres verbs a l’hora de recomanar les pràctiques que ell considera indefectibles per al qui vol aconseguir la perfecció? La resposta potser la trobem en la següent anècdota de la seva vida: l’any 1847 el P. Claret rebia un regal, un llibret francès titulat L’ Amant de Jesucrist, del P. Jean Antoine Pelissier. Aquest llibre, que ell va llegir en francès (o potser ja en italià, segons altres), li va produir una gran impressió i va voler traduir-lo i l’any següent el va publicar en castellà.

A la introducció d’aquest llibret, Claret explica: “D’una manera semblant a allò que va passar al profeta Ezequiel (Ez 3,1-3) m’ha passat a mi: un amic em va venir a veure … em va oferir un llibret, i amb va dir que era molt bo … Per tal d’accedir a les seva proposta vaig acceptar el llibre, i, enmig de les meves moltes i grans ocupacions, vaig tractar de llegir-lo; però Jesús meu! … què hi vaig trobar jo! En aquest llibret, com en aquell camp evangèlic, està amagat el tresor de l’amor diví. En aquest llibret, com en un mapa, veig traçat el camí que haig de seguir per a estimar Jesucrist …”.

El llibret tracta d’un personatge imaginari que desitja imitar Jesucrist. En una primera etapa, aquest personatge comença descobrint Déu en l’oració. Aquesta pregària profunda el porta, a un segon moment, a posar-se en contacte amb els homes per comunicar-los la seva experiència de Déu. En un tercer moment, aquest personatge cau en una llarga i pesada cadena de malalties i persecucions que el portaran a identificar-se amb la Passió del Senyor, el qual el conduirà als cim de la santedat.

En aquell temps escrivia Claret: “Cada dia dedico una hora a traduir un llibret bellíssim titulat ‘L’Amant de Jesucrist’ (d’allò més bonic que he llegit en la meva vida)”. En la publicació del llibre en castellà vénen uns “Avisos per als qui aspiren a la perfecció” (potser escrits per Claret mateix). I és aquí on apareixen els tres verbs: “El qui aspira a la perfecció de la via unitiva ha de practicar tres coses, que són: pregar heroicament, treballar heroicament i patir heroicament”.