Hem rebut del claretià P. Jorge Alonso Clavijo (Còrdova, Argentina) aquesta còpia digital d’una carta impresa de l’arquebisbe Sant Antoni Maria Claret, escrita a Santiago de Cuba el 28 de Maig de 1853. És un dels impresos originals d’aquesta carta trobada recentment pel P. Jorge mentre ordenada l’arxiu de la Comunitat. Li agraïm la seva atenció. Si bé ja teníem una còpia d’aquest document a l’Arxiu de l’CESC, aquest és un bon motiu per a recordar una vegada més l’activitat pastoral del nostre Pare Fundador.

Com el lector pot observar és una carta que Claret adreça ​​a tot el clergat i fidels de la seva arxidiòcesi. Podeu trobar tot el text amb notes explicatives a: José Mª Gil, “Epistolari Claretià”, vol. I, Madrid 1970, pp. 824-828 (EC). Aquest llibre es pot trobar en aquesta mateixa pàgina web de l’CESC.

L’any 1852 Claret havia dut a terme la seva primera Visita Pastoral. En la present carta anuncia que està per començar la seva segona Visita a partir del 8 de Juny. La primera va haver d’interrompre-la causa del fet que, durant l’últim trimestre (octubre-desembre) l’illa es va veure assotada per terratrèmols i una devastadora epidèmia de cólera-morbo amb milers de víctimes. A la seva carta al Nunci G. Brunelli, del 20 de Desembre de 1852 (cf. EC, vol. I, pàg. 733-734), entre altres assumptes, fa referència a aquells tràgics esdeveniments: “… Déu Nostre Senyor ens prova de moltes maneres, singularment amb terratrèmols, pesta i com si fos poc, s’ha afegit un incendi en aquesta ciutat de Santiago, que és la ciutat que més ha patit, de manera que per dues vegades he suspès la Missió i Visita, per venir a consolar i assistir els d’aquesta ciutat … “. Tornat a Santiago, explica que dues vegades al dia visitava els hospitals atapeïts, consolant, confessant i assistint econòmicament les víctimes. Juntament amb ell, tots els seus sacerdots. No obstant la prudència i les mesures de seguretat que van aplicar en el seu zel apostòlic, un va morir per contagi: el Mossèn Francisco Ramon de la Vega y Mustelier, com ens explica l’Autobiografia (n. 537; cf. n. 529-538).

Hem volgut penjar aquesta carta al nostre web perquè ens parla de com el Sant i els seus sacerdots es van comportar en una situació epidèmica, fins a un cert punt semblant a la que estem vivint des de Març d’aquest any 2020 (escrivim aquesta nota al maig) amb motiu de l’COVID-19. En el nostre cas les víctimes estan sent centenars de milers a nivell mundial. Per part dels qui hi estan donant un cop de mà, només cal pensar que, a més dels milers de laics, sacerdots o religiosos que per la seva entrega als malalts o moribunds han emmalaltit o fins i tot mort, com per exemple (metges, infermers, encarregats de serveis diversos, etc., simples voluntaris o familiars). Per exemple, a Espanya han mort més de cinquanta sacerdots i a Itàlia ja passen de cent cinquanta.

Consultar la carta.