Jesucrist ens va donar per Mare nostra Maria Santíssima. I ens va encarregar que la tinguéssim per mare, i ella que ens mirés com a fills (Rellotge de la passió, a EE pp. 199-200).

REGAL QUALIFICAT

Abans de morir a la creu, Jesús va encomanar al deixeble estimat la cura de la seva Mare: “Aquí tens la teva Mare” (Jn 19, 27). Amb l’acceptació immediata (“d’aleshores ençà”) d’aquest do, Déu ens ensenya -a la passió de Jesús- a viure en actitud filial envers Maria. Amb aquest lliurament de Maria, el deixeble queda convertit en fill.

No és estrany que, al seu evangeli, el Deixeble Estimat presenti Maria amb alguns trets diferents dels sinòptics. Destaca, sobretot, la narració de les noces de Canà, on expressa la convicció que Maria va tenir una funció mediadora perquè Jesús manifestés la seva glòria als deixebles. El fet va proporcionar a aquests la inicial experiència de fe (Jn 2,11). Aquesta mateixa narració ens presenta Maria com una dona sensible a les necessitats de tots. A la seva presència – que capta necessitats i busca solucions a les mateixes-, el deixeble estimat veu la tendra maternitat de Maria, que no pot suportar les penes dels seus fills. A través del mateix esdeveniment, Maria és també la “primera apòstol” de Jesús, que convida a acceptar-lo per Mestre i Senyor: “Feu tot el que Ell us digui” (Jn 2, 5). Acceptar Maria com a mare nostra és obeir a Jesús, que equival a entrar en relació d’amor amb Ell (cf. Jn 15,10).

Claret va rebre i va viure molt intensament aquest do de la filiació mariana, i es va esforçar per a implánta-lo en la vida de tots els creients. Pel que fa a ell mateix, va escriure: “Maria és la meva Mare, la meva Padrina, la meva Mestra,  la meva Directora i el meu tot després de Jesús” (Aut 5). En la seva petició a ella per a créixer en amor diví i en amor al proïsme li demana que li doni “fam i set d’amor” (Aut 447), conscient que ella ho posseeix en abundància; i en la seva missió apostòlica es considera com “una sageta posada a la vostra mà poderosa” per lluitar contra el mal (Aut 270).

Quin lloc reserves a Maria en la teva espiritualitat quotidiana? La teva relació amb Ella és merament sentimental, o suposa un impuls per a cercar amb més afany la voluntat del Fill i lliurar-te a treballar pels valors del Regne?