Tridu d´oració en el 150 aniversari de la seva mort

El tridu de pregària de preparació a la Solemnitat de Sant Antoni Maria Claret preparat per la Prefectura General d’Espiritualitat en el 150 aniversari de la seva mort ja està disponible a la secció de la biblioteca de la Congregació en castellà, anglès i francès (www.claret.org).

També està disponible, en aquests idiomes, a la pàgina dedicada a Sant Antoni Maria Claret a la web de l’Any Claretià: http://www.itercmf.org/fiestas-claretianas/solemnidad-de-san-antonio-maria-claret.

(Publicat a la pàgina de la Congregació www.claret.org)