“Tan sols he escrit i publico les presents per a donar testimoniatge de la veritat tal com Jesús va fer davant de Pilat; en la resta mantindré un profund silenci, només diré les paraules mateixes de Jesús: Haec est hora vestra et potestas tenebrarum” (Carta abierta, 12.12.64, EC II, p. 836).

TESTIMONIS DE LA VERITAT

En moments de sofriment interior, Claret diu que actua com Jesús davant de Pilat: “Per a això he nascut i per a això he vingut al món: per a donar testimoniatge de la veritat. Tot el qui és de la veritat, escolta la meva veu” (Jn 18,37). I, acte seguit, es decideix pel silenci, perquè és conscient que a la vida tot hi té el seu temps, també el de “callar i el de parlar” (Coh 3,7). I cal demanar la llum i el discerniment necessaris per a saber realitzar l’elecció adequada a cada circumstància.

Quan apel·lem a l’exemple i al model de Jesús -com encertadament fa Claret en tots els moments importants de la seva vida-, cal que tinguem la humilitat de saber que sempre ens quedem curts en relació amb el model. Per tant, som cercadors perpetus i perseverants de la veritat. Mai no podem dir que ja la posseïm plenament, ni molt menys que la veritat només la tenim nosaltres i no els altres. D’aquí ve la importància del “profund silenci” al que Claret fa referència en aquestes ratlles. No és el silenci de la covardia o de la fugida. Es tracta més aviat d’un silenci fecund, que ajuda a reflexionar, en el més profund del propi ésser, sobre el sentit de la vida, sobre com respondre des d’una òptica veritablement evangèlica a les qüestions que ens planteja l’existència, sobre com actuar davant dels atacs o provocacions que hom rep…

Jesús tingué espais importants de “profund silenci”. N’hi ha prou amb recordar que només en l’edat adulta (“tenia com uns 30 anys”: Lc 3,23) realitza Jesús els preparatius immediats per a llançar-se a anunciar la Bona Nova. I, en endavant, dedicarà llargues hores a la pregària en llocs apartats durant la nit o de bon matí (cf. Mc 1,35). És en aquests ambients de silenci on l’Esperit ens suggereix la paraula adequada que hem de proclamar al món actual.

Em procuro espais de silenci interior que m’ajudin a il·luminar la meva vida amb l’Evangeli i a prendre les meves decisions a la llum de la Paraula de Déu?