L’opuscle SANT ANTONI MARIA CLARET PATRON DE LA CATEQUESI A CUBA, té la finalitat de donar a conèixer una mica més Claret en la seva faceta de Catequista als prop de 5.000 catequistes que hi ha a Cuba. Seria la continuïtat de l’obsequi que se’ls va donar d’un cartell o quadre i una postal enviada en ocasió dels 170 anys de la seva arribada a Santiago de Cuba. A continuació, oferim el link per poder llegir-lo.