Antologia de textos2021-12-19T15:26:36+01:00

Antologia de texts espirituals del P. Josep Xifré

El P. Américo Paulo dos Santos Freitas Maia, cmf, de la província de Portugal, ha seleccionat d’entre les circulars escrites pel P. Josep Xifré i de tres dels seus llibres (L’auxiliar dels Missioners, Esperit de la Congregació i La gràcia Divina) una sèrie de textos relacionats amb la vida espiritual i els ha traduït al portuguès.

Aquest acurat i ardu treball ens permet, a un any de la clausura de l’Any Xifré, fixar-nos novament en el magisteri espiritual de qui va ser Superior General de la nostra Congregació durant (més…)

Crònica de la Congregació

Crónica de la Congregación. Escrita por el Reverendísimo Padre José XIFRÉ, CMF.

A la primera part el P. Xifré parla del Fundador, dels orígens i dels principis de la Congregació. En l’altra en descriu el desenvolupament fins a la fundació de  Santo Domingo de la Calzada (1885).

El P. Xifré va començar a escriure la Crónica el 13 de gener de 1893, però no sabem quan la va acabar.

Es publicà a Studia Claretiana XVII, pàgines 21 a 93, l’any 1999.

El darrer comiat

El P. Martí Alsina va trobar aquest  document  manuscrit entre  els escrits del difunt. Era el seu “Darrer Comiat”.

Aquí  podeu veure aquest mateix document en una edició posterior. Última Despedida. Lit. Cervera 1899, 14X9,5 cm. AC de Vic, Fondo del A-1, 9-6, 42-48.