Presentació d’Arxiu Claret-Vic

          L’estiu de 1982 el P. Joan Sidera i Plana es feia càrrec del vell i una mica abandonat Arxiu Pairal de la Congregació; per l’octubre de 1985 treia a la llum el primer dels 50 números o quaderns que constituirien la col·lecció Arxiu Claret – Vic. En la presentació l’autor manifestava els objectius de la senzilla publicació ciclostilada, que de moment tindria periodicitat mensual: “Donar a conèixer documents, notícies històriques, petits estudis, notes d’actualitat i comentaris: tot relacionat preferentment amb la figura i l’obra de Sant Antoni Maria Claret … els nostres fins apunten a posar en circulació els documents que encara resten inèdits en els armaris del nostre Arxiu i les noves troballes que es vagin realitzant… els assumptes de caràcter local, l’època de Mossèn Anton Claret missioner per Catalunya, tindran prevalença, per raó de tenir més properes les fonts d’informació.”

          La publicació, molt modesta en la seva presentació però de gran qualitat en el seu contingut, es va estendre fins a mitjan 1994, distribuïda en quatre volums. Plena de curiositats i d’anotacions crítiques a dades de la biografia claretiana d’ús corrent, l’obra que va aparèixer modestament mecanografiada i grapada és avui d’obligada consulta per a l’elaboració de tesis i tesines o de qualsevol estudi seriós sobre el missioner popular de Catalunya. Els quaderns ofereixen també, en menor quantitat, alguns articles sobre altres èpoques de la vida de Claret i sobre els primers passos de la seva Congregació de Missioners.

          Amb vista a facilitar l’ús d’aquest tresor d’informació, el CESC ofereix tres índexs del conjunt de l’obra: un de caràcter temàtic-topogràfic (cada nom amb els articles o documents de què consta), un altre de noms de persones, i un tercer de noms de llocs. El punt de partida d’aquests índexs són els que l’autor ja ofereix al final de cada tom; ara es presenten unificats i, en alguns casos, lleugerament reformulats.

          L‘autor dels diversos articles o notes és gairebé sempre el mateix, el P. Joan Sidera; en els comptats casos en què l’autor és un altre, es fa constar en l’índex topogràfic.

P. Severiano Blanco Pacheco, CMF
Col·laborador del CESC