Presentació de l’edició del Bicentenari (2007)

Obrir el cor al relat de la vida d’una altra persona és sempre una experiència enriquidora, sovint apassionant. Els fets narrats i les diverses ressonàncies que aquests van trobar al cor d’aquesta persona es van transformant en missatges de vida per als qui acollim, amb gran respecte, el testimoni que ens regala.

Antoni Maria Claret va escriure el relat de la seva pròpia vida perquè li ho va demanar algú que s’havia sentit profundament inspirat per ella i que desitjava ardentment que continués essent inspiració per a molta altra gent. Li va costar assumir aquesta petició i només es va decidir a fer-ho perquè, aleshores, qui li ho demanava, el P. Josep Xifré, era el superior de la Congregació de Missioners que ell mateix havia fundat. Antoni Maria Claret ens va deixar en la seva Autobiografia, un testimoni viu d’aquells fets i experiències que van marcar la seva vida i van orientar el seu incansable treball apostòlic.

La vida de Claret, com la de tot ésser humà, va tenir els seus moments de llum i d’ombra. La lectura de l’Autobiografia ens els anirà descobrint. És important fer-se “company de camí” per poder recollir tota la força del testimoni que ens hi ofereix.

És de capital importància descobrir les línies de fons que van orientar la seva vida i que van apareixent, de maneres diverses, en les seves diferents etapes. La lectura de l’Autobiografia ens endinsarà en l’experiència espiritual d’un home que es va deixar qüestionar i guiar per la Paraula de Déu, que va sentir amb una intensitat molt forta la crida a dedicar la seva vida a l’anunci de l’Evangeli i que va saber implicar-hi molta gent en aquesta obra. L’Autobiografia ens permet ficar-nos a l’interior de la persona i veure com l’Esperit del Senyor la va guiant cap a nous horitzons de santedat i compromís apostòlic.

L’Autobiografia de sant Antoni Maria Claret coneix diverses edicions en diferents llengües. Són nombroses les persones de països i cultures ben diverses que han pogut apropar-se a aquestes pàgines nascudes del cor d’algú que va viure apassionat per Crist i per anunciar l’Evangeli. L’edició en llengua espanyola ja s’havia exhaurit i continuaven arribant peticions que en reclamaven una nova edició. És un goig poder posar-la ara a les teves mans, estimat lector. El P. Jesús Bermejo, profund coneixedor de sant Antoni Maria Claret, i l’equip del Centre d’Espiritualitat Claretiana, que funciona a Vic (Espanya), han fet una revisió del text i de les notes, i han preparat alguns materials pedagògics que facilitaran una comprensió més profunda de les pàgines de l’Autobiografia. Espero que el contacte amb el testimoni de Claret colpeixi la teva vida i hi faci créixer l’amor per Jesús i el desig ardent de treballar pel Regne.

Poso aquesta edició a les mans, i encara més, en el Cor de Maria, per qui sant Antoni Maria Claret es va sentir tan estimat i acompanyat en el seu creixement en la fe i en el seu compromís missioner.

Roma, 2 abril 2007

JOSEP M. ABELLA
Superior General dels Missioners Claretians