Seccions de la Biblioteca

1. Escrits del P. Claret, amb totes les seves edicions per ordre cronològic

1.1. Opúscles
1.2. Llibres

2. Ex -Libris: de Claret, Cofundadors, F. Bres,
Currius

3. Escrits sobre Claret

3.1. Grans fonts : Epistolaris actiu i passiu, TB,
Epistolaris de Currius i de Caixal ;
Miscel·lània Currius, Processos i Positiones, Arxiu Claret, Studia
Claretiana

3.2. Biografies del P. Claret
3.3. Estudis d’aspectes particulars de la vida o acció del P. Claret
3.4. Tesines i treballs inèdits sobre Claret
3.5. Claret a la premsa

4. Elements auxiliars per a estudiar el P. Claret

4.1.Llibres que Claret cita, amb els quals s’ha format,
inspirat…
4.2.Histories del segle XIX, d’Espanya i particularment de Catalunya,
les Canàries i
de Cuba …
4.3.Biografies d’Isabel II i de personatges de la política del s. XIX
4.4.Biografies de col·laboradors de Cuba i de l’Escorial
4.5.Vides de sants i eclesiàstics contemporanis de Claret (M.
Vedruna, M.
Sacramento, etc.)
4.6. Enciclopedies, diccionaris de geografía i biogràfics

5. Congregació, provincies i cases

5.1.Dades oficials: catàlogs i Necrologium
5.2.Història d’organismes, cases i activitats
5.3.Història de les missions d’infidels, especialment la de la Guinea
Ecuatorial
5.4.Biografies de Claretians: Cofundadores i altres
5.5.Escrits dels Cofundadorsi d’altres companys
5.6.Màrtirs claretians (amb històries de la Guerra Civil esspanyola)
5.7.Legislació CMF: història completa de les Constitucions,
Directoris,
OSG i altres reglaments, manuals d’oracions
5.8.Capítols Generals i les seves actes
5.9.Llibres sobre l’espiritualitat o el carisma de la Congregació. A més
de circulars,
comentaris a les Constitucions, etc. Sobre los germanos
5.10. Sobre la formació i la promoció vocacional a la Congregación
(Històries; Novicio instruido, Espejo del postulante…)
5.11. Missions claretianes: Guinea, Colòmbia, Panamà…

6. La família claretiana

6.1. M. París i la seva congregació
6.2. Filiació Cordimariana
6.3. Seglars Claretians

7. Obres de claretians: predicació i pastoral,
teologia (espec. de VR), dret, litúrgia, literatura i llibres
escolars