Beure a les fonts del carisma

La nostra primera missió consisteix a conservar i incrementar la recerca sobre la persona i el patrimoni espiritual de Sant Antoni Maria Claret. En aquest sentit, és fonamental tenir cura, incrementar i ordenar el nostre arxiu històric i disposar d’una biblioteca especialitzada a fi de poder contextualitzar els nostres orígens carismàtics. La nostra voluntat és facilitar l’accés a aquestes fonts per fer noves relectures de la nostra identitat i missió, les quals ens han de permetre ser fidels a la nostra herència des de claus teològiques actuals i des de processos d’inculturació del carisma en diferents contextos culturals.

Animar processos d’identificació carismàtica

La nostra segona missió consisteix a animar els missioners i altres membres de la Família Claretiana a mantenir viu l’esperit missioner que va animar al nostre Pare Fundador. En aquest sentit, comptem amb el curs Trobada amb Claret, en el qual oferim la possibilitat que els claretians, durant un mes, visitin els llocs claretians significatius i puguin aprofundir el seu coneixement de la vida i missió del P. Claret. També col·laborem amb l’Escola de Formadors Cor de Maria en els temes relacionats amb el carisma i la història congregacional. Acollim els pelegrins que vénen a Vic i anem als diferents organismes claretians que ens criden per fer-hi conferències, cursos i exercicis espirituals en clau claretiana.

Posar a l’abast de tothom el do rebut

DSC01959Hem estat agraciats amb un carisma missioner original per seguir Jesucrist i servir l’Església i el món, per això, ens sentim compromesos a divulgar el tresor rebut. Ho fem a través de la publicació d’una revista especialitzada, de llibres i fulletons, de la pàgina web i de la producció d’estampes i diferents materials de culte a Sant Antoni Maria Claret.El P. Jesús Bermejo investigant l'any 2010

El P. Jesús Bermejo investigant l'any 2010