Novetats2021-12-19T15:26:39+01:00

En aquest espai s’emmagatzemen les notícies relacionades amb el CESC.

El farcell

Dibuix de Josep Maria Casanovas (1971)

Fixem els nostres ulls a la figura de Claret amb el seu farcellet. És una imatge que s’ha prestat i es presta a idealitzacions que ens ajuden poc a una vivència realista de la itinerància missionera. Alguns ja s’han encarregat de realitzar una tasca desmitificadora. Però també és una imatge que amaga veritats i impulsos que no podem menystenir. Té força d’un símbol. El ressaltem en diversos textos:

Al primer se cita amb ocasió del seu viatge a Itàlia: “Tot el meu equipatge consistia en una camisa, un parell de mitges, un mocador, la navalla d’afaitar i una pinta, el Breviari i la santa Bíblia d’un volum molt petit. Però com als que van a sobre coberta, no se’ls dóna res de menjar, cal que cadascú porti la seva provisió per al viatge. Com jo ja ho sabia, abans d’embarcar-me vaig fer a Marsella la meva provisió, que consistia en una coca de pa d’alguna lliura i un tros de formatge. Aquesta va ser tota la meva provisió per als cinc dies d’embarcació de Marsella a Civitavecchia, entre les escales que vàrem fer i les tempestes que vàrem tenir” (Aut 132). (més…)

Les Constitucions de la Congregació aprovades per Roma l’any 1865

Un dels aspectes importants de la història de la Congregació és la seva evolució constitucional. Aquests canvis ens mostren el progrés a la vida de la Congregació, ens refresquen la nostra identitat carismàtica i ens obren a possibilitats de renovació. Amb aquest article publiquem la versió digitalitzada de les primeres Constitucions de la Congregació aprovades per Roma el 1865. Però abans d’entrar directament en els detalls del manuscrit constitucional del 1865, presentem una breu evolució d’aquest text. (més…)

A la festivitat de Tots Sants

No crec que sigui del tot desafortunat deixar constància per escrit que el millor del cel, lògicament després de la Trinitat, de la nostra Mare i d’alguns “sants grans”, són els sants anònims, els desconeguts, els que mai no seran canonitzats ni apareixeran en cap calendari. Per sort al cel hi ha moltíssims més sants que els que l’Església reconeix oficialment. (més…)

TRIDU CLARET 2022

La Prefectura General d’Espiritualitat i Vida Comunitària acaba de publicar la versió 2022 del Tridu en honor al nostre Pare Fundador, Sant Antoni Maria Claret. El tema d’aquest any gira al voltant del tema sinodal. La reflexió del primer dia se centra en la comunió, la del segon, la participació i la del tercer, la missió. El Tridu està disponible per descarregar a través d’aquest link (en català) i també de la página Prefectura General d’Espiritualidad i Vida Comunitaria y en la Secció de Liturgía de www.claret.org.

Els camins

Camins cap a Fucimanya desde el NO. Jacint Blanch i Agustí Blanch CMFF.

Conèixer els símbols més usats per Claret ens ajuda a compartir el seu esperit, amplia la nostra mirada i, amb ella, el nostre cor. A Claret se l’ha reconegut sobretot com a missioner pelegrí, “pobre i a peu” com bé explica Pere Codinachs. Molts textos autobiogràfics així ho consignen. (més…)