El P. Claret ha estat abastament representat en moltes pintures al llarg del temps i en diferents llocs del món, amb les sensibilitats artístiques de les societats que han acollit en el seu si els continuadors de la seva obra, els Missioners Claretians. A continuació oferim una selecció de les més significatives.