Recensió2021-12-19T15:24:17+01:00

Benvinguts!

Encetem aquest nou espai!

En aquesta nova secció trobaràs la recensió de diverses obres d’especial interès per a la família claretiana.

Antonio Claret, l’uomo che sfidò l’impossibile

PAPÀSOGLI Giorgio – STANO Franco, Antonio Claret, l’uomo che sfidò l’impossibile, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1983, pp. 755.

Aquí tenim una de les poques biografies de Claret escrites en italià, a més a més molt extensa i obra de dos literats d’aquell país i òptims coneixedors del món eclesial i espiritual. Papàsogli és autor de nombroses vides de personatges cristians, i el claretià Stano també. (més…)

The Apostolic Christ Experience of Saint Anthony Mary Claret and the relevance for the Consecrated Life in the Syro Malabar Church

MANNARATH Noble, The Apostolic Christ Experience of Saint Anthony Mary Claret and the relevance for the Consecrated Life in the Syro Malabar Church, Thesis Doctoral, ITVR, Madrid 2010, pp. X-495.

Es tracta d’una tesi doctoral defensada a la Facultat de Teologia (més…)

Barcelona a les mans

VICENTE SEMPERE M. – NAVARRO GARCÍA P., Barcelona a les mans, Barcelona s.f., pp. 45.

Amb motiu de celebrar el 24 de juliol d’aquest any 2022 el bicentenari del naixement del P. Jaume Clotet (1822-1895), hem publicat a aquest web diverses notícies i recensions de llibres dedicats a ell. Mereix, a més, especial esment el fet que la Universitat de Vic hagi dedicat una jornada científica al P. Clotet el passat 8 de setembre, (més…)

Severino-María Alonso. Apasionado por la vida consagrada

BOCOS MERINO A., Severino-María Alonso. Apasionado por la vida consagrada, Publicaciones Claretianas, Madrid 2012, pp. 277.

Generalment les recensions que oferim en aquesta secció són sobre Claret o algun dels claretians més significatius dels primers temps, com Clotet, o fins i tot més recents, com en el cas de  Postius. El llibre que presentem avui, en canvi, és sobre un claretià del nostre temps (1933-2009) que, per les raons que anirem veient, ha estat especialment conegut en molts ambients. (més…)

Dos apòstols de les persones sordes

CHIQUIRRÍN AQUILAR R., Dos apóstoles de las personas sordas. Lorengo Hervás y Panduro ( S.J.), Jaime Clotet Fabrés (C.M.F.), s.c., 2011, pp. 135.

A la recensió que publiquem dies enrere, de Segura Giraldez, vèiem el treball apostòlic del claretià Jaime Clotet (1822-1898) a favor dels sordmuts, sobretot ignorants; però, l’autor ens advertia que ja existia alguna cosa des d’algun segle abans, i en concret citava el cas del jesuïta Lorenzo Hervás (1735-1809). Chiquirrín en aquest llibre tracta precisament d’aquests dos personatges, Hervás i Clotet. (més…)

Jaume Clotet, catequista de sordmuts

Manuel R. SEGURA GIRALDEZ, Jaime Clotet, catequista de sordomudos, Exercici de Llicenciatura a la Facultat de Teologia de l’ Universidad Pontificia Salesiana, Roma 1986, pp. 104.

A mitjans del segle XIX va sorgir a l’Església espanyola un moviment de renovació pastoral. Un dels aspectes d’aquesta renovació va ser el món dels sordmuts. D’una banda, aquests, utilitzant la mímica natural com a únic mitjà de comunicació, practicaven un llenguatge incomprensible que els relegava a una solitud i abandonament perenne. (més…)