Studia Claretiana, com va dir el P. Guillermo Frego, C.M.F., president del Secretariado Claretiano, presentant el primer volum o quadern l’any 1963, pretén ajudar que s’eixamplin i refermin les empreses apostòliques dels Missioners Claretians i altres membres de la Família Claretiana. Això tindrà lloc “com més es conformen a l’esperit del Pare i als seus plans i gestes apostòliques: d’aquí la preocupació per conèixer-los i divulgar-los” (v. I pàg. 3).

Al principi es proposava que sortís semestralment (cf. v. I pàg. 4). Efectivament, el subtítol del primer número deia: “Fasciculi semestres studiis de Sancto Antoni M. Claret fovendis editi”; i sota la direcció del Secretariado Claretiano, a Roma. En realitat, com es pot veure en els altres subtítols d’aquesta secció, serà més o menys anual, i fins i tot no de tots els anys.

Els seus directors han estat fins avui els claretians: el pares Guillermo Frego (vv. I, V), Juan M. Lozano (v. II), Jesús Bermejo (vv. VI-XXI, XXVI), Antonio Bellella (v. XXII), Jesús María Palacios (vv. XXIII-XXV, XXVII-XXIX) i Josep Rovira (vv. XXXs). El volum III-IV, dedicat el 1965 a Santa Maria Micaela del Santíssim Sagrament va aparèixer sota la direcció de Sor Esperança de María Rodríguez, superiora general, A. E. S. C.

Pel que fa a la temàtica, s’ha procurat que se centrés sobretot a l’entorn de la figura i espiritualitat del P. Claret, sigui globalment considerada, ja en alguns dels seus aspectes, o sobre llocs i moments històrics i personatges particularment significatius que van treballar apostòlicament amb ell. Amb freqüència s’han centrat també en esdeveniments de la Congregació de Missioners i en altres grups de la Família Claretiana, trobades i congressos seus. Tot i que la intenció fonamental és aprofundir en el coneixement espiritual, carismàtic i històric del Sant, no s’ha volgut limitar a una mena d’arqueologisme, sinó més aviat, veient-ho des de la perspectiva actual, per encarnar-lo i propagar-lo avui. Normalment cada volum es divideix en tres parts: estudis pròpiament dits, que ocupen la major part del número, efemèrides congregacionals, notes i bibliografia claretiana.

Per tal de facilitar el coneixement dels continguts, els seus autors, el volum i les pàgines en què es troben, el lector d’aquest web trobarà en un altre subtítol d’aquesta secció dedicada a Studia Claretiana, un triple índex: 1) els índexs complets de cada un dels primers trenta volums, per ordre cronològic de publicació; 2) els autors, per ordre alfabètic, amb les seves respectives col·laboracions; i 3) les principals temàtiques o personatges estudiats, també per ordre alfabètic.