Sant Antoni Mª Claret és un seguidor de Jesús missioner que ha deixat una profunda petjada en la Història de l’Església. Moltes persones han trobat i segueixen trobant en ell inspiració per a la seva vida cristiana. En aquest racó del web apareixeran diferents testimonis de persones impactades pel seu llegat espiritual i també les ressonàncies dels pelegrins que passen per Vic . Aquest espai està obert a les aportacions de tots els que així ho desitgin ja sigui escrivint algunes línies o enviant fotografies .

Visita dels novicis de Granada comentada pel P. Carlos Sánchez , Director del CESC ( Juny de 2016, Fotografia Ricard Oliva ) .

Visita a el Archivo Claret (junio de 2016, Foto Ricard Oliva).