La solemnitat de sant Antoni Maria Claret d’enguany se escau el proper diumenge. És una bonica oportunitat per compartir, amb goig, el ric llegat espiritual i missioner del nostre Pare Fundador amb el Poble de Déu reunit en Assemblea litúrgica el Dia del Senyor.

La Prefectura General d’Espiritualitat i Vida Comunitària us ofereix aquests materials, que podeu adaptar a la realitat de la vostra comunitat, per a la celebració de la tradicional Tridu de preparació, tal com es recomana en els nostres documents (cf. Directori CMF, 89).

Com aquest any està marcat per la recent celebració del nostre XXVI Capítol General, us proposem aprofundir, durant aquest Tríduum, a la figura del nostre fundador i a la llum de el missatge central d’exhortació postcapitular:Estimada Congregació. Arrelats en Crist, audaços en la Missió”.