CLOTET, Jaume, “Vida Edificante del P. Claret, Misionero y Fundador”. Transcripció, revisió i notes de Jesús Bermejo, CMF, Publicacions Claretianes, Madrid 2000, 922pp.


El Venerable P. Jaume Clotet va ser el fidel custodi dels escrits i testimonis referents al P. Claret i, a més, el gran promotor de la seva causa de beatificació. A causa d’això, comptava amb molts materials per redactar una bona biografia claretiana. Amb la pressa de el temps, als dotze anys de la mort del P. Claret, va publicar “Resumen de la admirable vida del Excmo. e Ilmo. Sr. Don Antonio María Claret y Clará”, Barcelona 1882. No obstant això, es va adonar que aquella obra era massa breu. Durant els següents deu anys, es dedicà a fer una gran biografia del P. Claret titulada Vida edificant del Pare Claret, Missioner i Fundador.

El manuscrit de 847 pàgines estava llest el 1892, però no va ser publicat perquè un dels dos censors, als quals el P. General havia encarregat la seva revisió, va donar un informe negatiu. Llavors, el mateix P. Xifré va encarregar al P. Clotet que lliurés tots els seus materials a la P. Mariano Aguilar perquè aquest redactés una nova biografia claretiana, que es va publicar en dos volums amb el títol Vida admirable del servent de Déu P. Antoni Maria Claret, fundador de la Congregació dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, Madrid 1894.

La ingent obra del P. Clotet va veure la llum l’any 2000, gràcies a la feina de transcripció i revisió de la P. Jesús Bermejo. Es tracta d’una obra molt rica per haver estat redactada per un dels cofundadors de la Congregació Claretiana que sempre va admirar moltíssim al seu Fundador i es va dedicar a recuperar la seva memòria, rescatar documents i recollir testimonis de primera mà. La frescor i la riquesa d’aquests materials fan de la seva obra una font primària per conèixer a fons la vida i missió de sant Antoni Maria Claret.

VENERABLE P. JAUME CLOTET FABRÉS (Manresa 1822 – Barcelona 1898)

Ordenat sacerdot a Roma el 1845, el dia 16 de juliol de 1849 va participar com a cofundador en el naixement de la Congregació Claretiana, de la qual va ser subdirector general de 1858 a 1888. Es va dedicar a la predicació i especialment a la catequesi de sordmuts, per als que va publicar un Catecisme i un manual del catequista.

Va professar enorme admiració cap al fundador, Sant Antoni M. Claret, amb el qual va conviure breus temporades i a qui va acompanyar en la seva última malaltia i en la seva mort al monestir de Fontfreda. En les setmanes següents a la mort va publicar al Butlletí Diocesà de Vic uns càlids Apunts biogràfics de l’Excm. I m. Sr. Antoni Maria Claret, i immediatament va promoure la composició de la primera biografia de el Sant pel seu amic D. Francesc d’Assís Aguilar (1871), a qui va proporcionar abundant i valuosa informació. El 1882 va publicar el seu “Resumen de la Admirable Vida del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio María Claret y Clará”, biografia seguida d’una rica col·lecció de testimonis.

Finalment, per encàrrec de P. Josep Xifré, en 1891-92 va elaborar la Vida edificant del P. Claret, Missioner i Fundador, de gairebé 1.000 pàgines, que va romandre inèdita fins a l’any 2000. A partir de 1889 va treballar amb afany per la beatificació del P. Fundador.