El Centro de Espiritualidad Claretiana (CESC), creat el 10 de novembre de 2003, és un òrgan de la Prefectura General d’Espiritualitat de la Congregació claretiana.

Som un equip de missioners claretians cridats a mantenir viva la memòria del nostre Pare Fundador i del nostres orígens familiars, alhora que també volem facilitar processos vitals per tal que l’Esperit continuï inspirant i actualitzant la força evangelitzadora del nostre carisma missioner.

Explicació del dibuix del CESC:

El fons ambiental és l’entrada de la llum que descendeix suau i motiva la fugida de les ombres, representades per un lleu blau moradenc a peu de pàgina.

El rostre del Pare Claret presideix la pàgina des de l’angle esquerra inferior com defugint tot protagonisme. Aquest rostre és còpia de l’esgrafiat que l’artista barceloní Josep Brunet realitzà els anys seixanta del segle XX per a la capella del postulantat de la Província de Catalunya a Sant Boi de Llobregat. L’artista Brunet per a realitzar aquest rostre estudià les fotografies en directe que es feren al Pare Fundador els últims anys de la seva vida. Val a dir que en Brunet era professional  del  retrat en pintura a l’oli.

Els tres punts que uneixen estilísticament la pàgina són la Creu, l’Esperit Sant i el Cor de Maria.

La banda vermella exterior, part  esquerra i inferior, que segueix paral·lelisme amb la Creu, envaeix la persona de Claret. És la Redempció de Jesucrist que l’imbuí plenament.

El rostre del Fundador es repeteix darrera seu amplificat i en blanc lluminós. És el seu esperit que, des de l’eternitat,  vol seguir fent Missió amb nosaltres .

El CESC és un dels instruments que té la Congregació Claretiana per a avivar i mantenir present a l’Església l’esperit de Sant Antoni Maria Claret.

Les lletres  CESC són fortes i valentes, d’un color potent. Els acabaments de cada lletra, tot i la seva duresa, fan  referència al foc de l’Esperit Sant i a la flama del Cor de Maria.

Una línia de color blanc travessa les lletres CESC. És el ressò del blanc lluminós del rostre de Claret que s’actualitza i reviu en el CESC.

I dins la pista del blanc s’hi  endevina una ratlla vermella que vol insinuar els vermells de la Redempció, Foc de l’Esperit i Cor de Maria, presents en l’esperit del CESC: són el marc d’aquesta al·legoria del CESC .

P. Antoni Vilarrubias, cmf.

Dibuix elaborat pel CESC pel P. Antoni Vilarrubias, cmf. Octubre 2016.