F. Kuhn, cmf.

A la meva adolescència, vaig reprendre la vida cristiana de la qual m’havia apartat poc després de fer la Primera Comunió. Vaig ser acollit en un fantàstic grup d’adolescents per un sacerdot gran, gairebé cec que era el P. Andrés Pascual. Jo recordo que em vaig acostar a la parròquia del meu barri però no sabia res més. Encara no estava al corrent de la raó per la qual en aquest temple hi havia més d’un sacerdot i per què es percebia en ells una clara dinàmica missionera.

En una de les trobades formatives se’ns va presentar la figura d’un gran missioner que inspirava aquella modalitat parroquial que m’havia cridat l’atenció. El que animava i generava aquesta vida era un tal Pare Claret que havia viscut en un altre context i en una altra època. Per a adolescents de 13 i 14 anys que, tot just connectàvem amb algú més llunyà en el temps com Jesús, no era pas fàcil de fer aquesta mena de sintonies vitals.

No obstant això, amb persistència seductora se’ns anava presentant l’admirable persona d’aquest missioner que era el Pare Claret. A la manera de les “floretes” se’ns donaven a conèixer anècdotes del gran apòstol, generant en les nostres ments plenes d’il·lusions el desig de conèixer-lo més.

Em va impactar molt un fulletó que va arribar a les meves mans on es presentava el treball apostòlic de la Congregació, que venia encapçalat per la “Definició del Missioner”. La lectura d’aquest ideari em va permetre finalment de fer la connexió entre el sant missioner d’altres latituds i altres temps, amb alguns religiosos que veia diàriament.

En aquesta situació de creixent emoció i adhesió, un bon dia, em van regalar l’Autobiografia de Sant Antoni Maria Claret. Recordo que, malgrat els meus 16 anys, la vaig devorar i em vaig sentir totalment seduït per aquest gran personatge, sempre apassionat per la missió. A partir d’aquest moment, i de manera gradual, em vaig sentir convocat a seguir els camins que em suggeria aquest amic, deixeble de Jesús i va ser així que es va despertar la meva vocació missionera i el desig de pertànyer a la Congregació.

Als anys següents, al llarg del procés formatiu vaig anar creixent en l’acostament a Claret i en cada etapa de la meva vida fins avui, diverses facetes de la seva vida i de la seva espiritualitat m’han impactat amb més intensitat. Durant tota la formació inicial em van incentivar aquelles referències a la Paraula, tant en textos com en figures bíbliques, on el nostre Fundador pouava el seu lliurament missioner radical.

Quan vaig anar destinat a l’Experiència pastoral en una comunitat apostòlica per tal de culminar l’itinerari formatiu, el contacte amb els més pobres va acostar-me amb força a l’experiència de Claret, Bisbe missioner a Cuba. Va ser molt motivant la itinerància seva a l’illa caribenya malgrat el clima i les distàncies i la gran capacitat creativa que va demostrar davant d’una realitat completament nova per a ell, tant en la forma d’anunciar l’Evangeli de manera explícita com en tota la tasca de promoció humana .

Després de la professió perpètua com a germà va significar un gran desafiament la identificació amb un Claret missioner sacerdot i bisbe, des d’una opció personal per una vocació laïcal consagrada. L’admiració i l’acostament han estat encara més grans perquè em van permetre penetrar a través del seu Autobiografia, les seves cartes i altres escrits en l’ànima seva i així connectar amb la seva espiritualitat.

Avui Claret, home de foc, m’impulsa i genera creixent adhesió i entusiasme. Davant d’una “era líquida”, de contorns difusos i amb identitats poroses i en crisi, aquest home purificat pel Foc de l’Esperit, em delinea i mostra horitzons de radicalitat, creativitat i força que el fan d’una tremenda actualitat en el seu tarannà profètic.

 

Fernando Kuhn. Germà Missioner Claretià. Nascut l’any 1964 a Argentina. Vaig fer la meva primera professió al 1984. Vaig professar perpètuament com a Germà al 1989. Els meus ministeris s’han centrat a  l’àrea de la Pastoral de Joventut, Pastoral Vocacional, Formació inicial, Formació acadèmica i Capacitació d’agents d’evangelització. També he viscut en comunitats d’inserció en mitjans populars suburbans. Vaig participar a diverses Missions Populars.